Sak:

100

Rådgivende uttalelse - 100

Feil i anbud. Retting. Feilprising av bøttefundamenter i anbud. Spørsmål om feilen var åpenbar. NS 3400 .

Rådgivende uttalelse - 100
Illustrasjonsfoto

En entreprenør feilpriset såkalte bøttefundamenter i en anbudskonkurranse. Bøttefundamentene, som har et omfang av l x l x l m, og med fordypning – ble feilaktig priset som små fundamentklosser med et omfang av 20 cm x 20 cm x 20 cm. De små fundamentklossene forekommer flere steder i beskrivelsen – mens bøttefundamentene kun gjør seg gjeldende et eneste sted. Enhetsprisen for den sistnevnte type utgjør kr.1.200 – mens enhetsprisen for de små fundamentklossene – er kr. 120,00.

Utslaget av feilen som er begått ved entreprenøren er at 10 bøttefundamenter feilaktig er angitt med en enhetspris av kr. 120,00 i stedet for kr. 1.200,00. Dette vil føre til et tap for entreprenøren på kr. 10.800,00. Det totale anbud utgjør kr. 4.335.000,00.

Entreprenøren mener at feilen er åpenbar – og påberoper seg NS 3400, pkt. 13.2.

Rådets svar:

Rådet er av den oppfatning at NS 3400, pkt. 13.2 – etter omstendighetene vanskelig kan komme til anvendelse. Dette som følge av at denne bestemmelsen først og fremst tar sikte på rene utregningsfeil.

Man kan heller ikke se at åpenbarheten i nærværende tilfelle, er så fremtredende at man i medhold av andre rettsregler kan konkludere med at byggherren burde innsett feilen.

Rådet er følgelig kommet frem til det resultat at entreprenøren må være bundet av sitt anbud.

Last ned avgjørelse som PDF
Birgitte Halvorsen
Birgitte HalvorsenKnudtzon

Publisert:

25.8.2022

Enkelt og raskt å registrere sak hos BFJR

Ønsker du å registrere sak hos oss kan du gjøre det enkelt ved å benytte vårt skjema. Har du andre henvendelser skal vi gjøre vårt for å bistå deg.

Generelle henvendelser

Tusen takk. Din henvendelse er mottatt!
Huffda. Noe gikk galt når skjemaet ble forsøkt sendt

Info om partene

Tvisten gjelder

(Maks filstr. 10mb)
Laster opp
fileuploaded.jpg
Opplastning feilet. Maks størrelse pr. fil er 10 mb.

Ønsket behandling

Habilitet

Saksbehandlingsregler

Tusen takk. Din henvendelse er mottatt!
Huffda. Noe gikk galt når skjemaet ble forsøkt sendt

Relaterte saker

Les flere saker
Ingen saker tilgjengelig