Velkommen til Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR)

Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR) er et responsum- og tvisteløsningsorgan for entreprisetvister innen bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen i Norge, med hovedsete i Bergen. Rådet tar stilling til og avgir uttalelser knyttet til juridiske spørsmål som det får seg forelagt fra én eller flere parter.  Behandling i BFJR skal være et lavterskeltilbud, men har siden oppstarten i 1977 lagt vekt på å holde et høyt faglig nivå, og nyter stor annerkjennelse for sitt arbeid og sine avgjørelser.

Les mer om Rådet her
Bilde av fasade med to personer i forkant
Når faglig kompetanse kan løse tvister

BFJR bistår på ulike vis

Henvendelsene til Rådet kommer både fra parter som ønsker bistand til å løse en aktuell konflikt, og parter som ønsker avklaring på sin egen posisjon. Saksbehandlingen er i det alt vesentligste skriftlig, men Rådet konkluderer og fatter alltid sine vedtak etter å ha behandlet saken i møte hvor man har gjennomgått de skriftlige innleggene i saken. Rådet har gjennom sine medlemmer bred erfaring og kompetanse innen de fagfelt som er særlig aktuelle, se oversikt over dagens medlemmer under fanen Om Rådet. Ved behov kan Rådet også oppnevne settemedlemmer for å sikre at det har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å behandle mer spesielle saker.  Behandlingsformen med skriftlighet stiller krav til hvordan partene må forholde seg til Rådet og legge frem sine synspunkter og argumenter for det.
Rådet fastsetter skjønnsmessig et honorar for sitt arbeid.

Les mer om saksgang her
Bilde av fasade
Bred erfaring fra aktuelle rettsområder

BFJR behandler saker fra ulike deler av bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.

Tvistene varierer mye, og kan f.eks. stå mellom entreprenør og byggherre, eller mellom hovedentreprenør og underentreprenør/-leverandør. De kan gjelde et enkeltstående tolkningsspørsmål, f.eks. hvem av partene som etter kontrakten har risikoen for konkrete forhold som har påvirket kontraktsforholdet, eller større og mer sammensatte tvister hvor flere forhold griper inn i hverandre.
Den skriftlige behandlingsformen gjør at Rådet ikke egner seg til å behandle tvister hvor partene særlig er uenige om faktiske forhold som best blir belyst ved forklaringer fra parter eller vitner.

Se relevante avgjørelser her

Kontakt oss

Ønsker du å registrere sak hos oss kan du gjøre det enkelt ved å benytte skjema. Har du andre henvendelser skal vi gjøre vårt for å bistå deg.

Generelle henvendelser

Tusen takk. Din henvendelse er mottatt!
Huffda. Noe gikk galt når skjemaet ble forsøkt sendt

Info om partene

Tvisten gjelder

Ønsket behandling

Habilitet

Saksbehandlingsregler

Tusen takk. Din henvendelse er mottatt!
Huffda. Noe gikk galt når skjemaet ble forsøkt sendt

Nyheter fra rådet

Les flere nyheter
Vår nettside bruker informasjonskapler blant annet til å måle besøksstatistikk. Trykk "aksepter" for å godta. Besøk Personvernerklæring for mer informasjon.