Hvorfor benytte BFJR?

Saksgang og behandlingsformer

En rådsbehandling vil normalt ta kortere tid og være rimeligere for begge parter enn en ordinær domstolsbehandling.

For å vite om en sak egner seg for behandling i Rådet og hvordan man eventuelt fremmer en sak, er det nødvendig å gjøre seg kjent med den veiledning som finnes under Nyttige verktøy lengre nede på denne siden.

Avhengig av den enkelte sak, hva kontrakten sier i det enkelte tilfelle og hva partene er enige om, vil BFJR kunne tilby følgende behandlingsformer:
1. Rådgivende uttalelse
2. Oppmannsavgjørelse
Hva hver enkelt behandlingsform innebærer, er nærmere omtalt under Nyttige verktøy lengre nede på siden.

Nyttige verktøy før registrering av en sak

Enkelt og raskt å registrere sak hos BFJR

Ønsker du å registrere sak hos oss kan du gjøre det enkelt ved å benytte vårt skjema. Har du andre henvendelser skal vi gjøre vårt for å bistå deg.

Generelle henvendelser

Tusen takk. Din henvendelse er mottatt!
Huffda. Noe gikk galt når skjemaet ble forsøkt sendt

Info om partene

Tvisten gjelder

(Maks filstr. 10mb)
Laster opp
fileuploaded.jpg
Opplastning feilet. Maks størrelse pr. fil er 10 mb.

Ønsket behandling

Habilitet

Saksbehandlingsregler

Tusen takk. Din henvendelse er mottatt!
Huffda. Noe gikk galt når skjemaet ble forsøkt sendt