Om BFJR

BFJR ble opprettet i 1977. Det består pr i dag av ni fagpersoner som har bred, men ulik bakgrunn og erfaring.  Siktemålet er at Rådets medlemmer til enhver tid skal dekke fagfelt og ha erfaringer av betydning i forhold til den type tvister og spørsmål som Rådet får seg forelagt og tar stilling til. BFJR er et lavterskeltilbud. Saksbehandlingen skal ikke være for omfattende, og det ikke er nødvendig å være representert ved advokat. Kostnadene og Rådets honorar skal ligge på et rimelig nivå. 

Advokatfirmaet Harris ved advokat Elias Knutsen er engasjert som sekretariat for BFJR. 

Rådets virksomhet tar utgangspunkt i dets vedtekter.

Last ned vedtekter
Last ned vedtekter
Last ned vedtekter
Last ned vedtekter
Bilde av fasade med to personer i forkant

Hvordan Rådet arbeider

Saksbehandlingen skal ikke være tidkrevende. Mange saker tar utgangspunkt i at en part i en tvist henvender seg til Rådet for å få dets vurdering av hvilke rettigheter og plikter man måtte ha i en konkret situasjon. Da er det opp til parten selv å ta stilling til om man ønsker Rådets uttalelse gjort kjent for motparten. I de fleste tilfellene får BFJR en felles henvendelse fra partene i en tvist hvor de ønsker en vurdering, en oppmannsavgjørelse eller i noen tilfeller også en bindende avgjørelse av hva som er rett i forholdet dem imellom.  I slike tilfeller passer Rådet på at begge parter får gitt uttrykk for sitt syn, sine standpunkter og sine argumenter på en god måte, vanligvis ved at begge parter sender inn to innlegg hver. Nærmere opplysninger om dette finnes i tilknytning til Saksgangen i Rådet.

Presentasjon av medlemmene
Thor Olaf

Thor Olaf

Askjer

Bygningsingeniør

Bred og lang erfaring som toppleder bl.a for Byggholt AS, JM Norge AS og Norsk Eiendom. Yter strategisk rådgivning for eiendomsbransjen.

Herman

Herman

Bruserud

Førsteamanuensis Institutt for privatrett UiO

Han arbeider hovedsakelig med kontraktsrettslige fag.

Erlend

Erlend

Bygnes

Siv.ing bygg - NTH

Mangeårig erfaring fra entreprenørvirksomhet bl.a Høyer Ellefsen, Aker Entreprenør, Norwegian Contractors og Peconor. Er nå distriktsleder i Veidekke Entreprenør AS - Bergen.

Svein-Dag

Svein-Dag

Karlstad

Advokat med møterett for Høyesterett (H)

Bred og lang erfaring med juridiske problemstillinger særlig innen entrepriseretten. Inngår i entreprisegruppen i Advokatfirmaet Schjødt AS.

Harald S.

Harald S.

Kobbe (leder BFJR)

Advokat (H), LL.M

Flere tiårs erfaring med juridiske problemstillinger særlig innen entrepriseretten. Prosederende advokat, mekler, oppmann og voldgiftsdommer - særlig innen bygge,- anleggs- og eiendomsnæringen.

Nina

Nina

Pettersen

Sivilarkitekt MNAL

Medeier og styreleder i B + B arkitekter as. Kompetanse og mange års erfaring innen byggprosjektering, utredning og prosjekteringsledelse.

Gunnar Hovland

Gunnar Hovland

Størksen

Ingeniør Bygg & Anlegg/Foretaksøkonom NHH

Mangeårig leder av entreprenørselskap. Grunder og leder av selskaper innen innrednings-, byggmester- og eiendomsvirksomhet.

Eivind

Eivind

Sælen

VVS ingeniør/ Driftsøkonom

Over 40 års erfaring som utførende teknisk entreprenør, hovedsakelig innenfor ventilasjon og inneklima. Arbeidet som prosjektleder, regionsdirektør og adm dir for GK Inneklima AS

Birgitte Halvorsen

Birgitte Halvorsen

Knudtzon

Senioradvokat - sekretær for BFJR

Arbeider som advokat i Harris Advokatfirmas avdeling for entreprise og tvisteløsning.

Enkelt og raskt å registrere sak hos BFJR

Ønsker du å registrere sak hos oss kan du gjøre det enkelt ved å benytte vårt skjema. Har du andre henvendelser skal vi gjøre vårt for å bistå deg.

Generelle henvendelser

Tusen takk. Din henvendelse er mottatt!
Huffda. Noe gikk galt når skjemaet ble forsøkt sendt

Info om partene

Tvisten gjelder

(Maks filstr. 10mb)
Laster opp
fileuploaded.jpg
Opplastning feilet. Maks størrelse pr. fil er 10 mb.

Ønsket behandling

Habilitet

Saksbehandlingsregler

Tusen takk. Din henvendelse er mottatt!
Huffda. Noe gikk galt når skjemaet ble forsøkt sendt