Om BFJR

BFJR ble opprettet i 1977. Det består pr i dag av ti fagpersoner som har bred, men ulik bakgrunn og erfaring.  Siktemålet er at Rådets medlemmer til enhver tid skal dekke fagfelt og ha erfaringer av betydning i forhold til den type tvister og spørsmål som Rådet får seg forelagt og tar stilling til. BFJR er et lavterskeltilbud. Saksbehandlingen skal ikke være for omfattende, og det ikke er nødvendig å være representert ved advokat. Kostnadene og Rådets honorar skal ligge på et rimelig nivå. 

Harris advokatfirma AS ved advokat Birgitte Halvorsen Knudtzon er engasjert som sekretariat for BFJR. 

Rådets virksomhet tar utgangspunkt i dets vedtekter.

Last ned vedtekter
Last ned vedtekter
Last ned vedtekter
Last ned vedtekter
Bilde av fasade med to personer i forkant

Hvordan Rådet arbeider

Saksbehandlingen skal ikke være tidkrevende. Mange saker tar utgangspunkt i at en part i en tvist henvender seg til Rådet for å få dets vurdering av hvilke rettigheter og plikter man måtte ha i en konkret situasjon. Da er det opp til parten selv å ta stilling til om man ønsker Rådets uttalelse gjort kjent for motparten. I de fleste tilfellene får BFJR en felles henvendelse fra partene i en tvist hvor de ønsker en vurdering, en oppmannsavgjørelse eller i noen tilfeller også en bindende avgjørelse av hva som er rett i forholdet dem imellom.  I slike tilfeller passer Rådet på at begge parter får gitt uttrykk for sitt syn, sine standpunkter og sine argumenter på en god måte, vanligvis ved at begge parter sender inn to innlegg hver. Nærmere opplysninger om dette finnes i tilknytning til Saksgangen i Rådet.

Presentasjon av medlemmene
Frank Ivar

Frank Ivar

Andersen

Prosjektleder/rørlegger

Bred ledererfaring fra tekniske entreprenørbedrifter og næringspolitiske interesseorganisasjoner. Fagbrev som rørlegger.

Thor Olaf

Thor Olaf

Askjer (leder BFJR)

Bygningsingeniør

Bred og lang erfaring som toppleder bl.a for Byggholt AS, JM Norge AS og Norsk Eiendom. Yter strategisk rådgivning for eiendomsbransjen.

Erlend

Erlend

Bygnes

Siv.ing bygg - NTH

Mangeårig erfaring fra entreprenørvirksomhet bl.a Høyer Ellefsen, Aker Entreprenør, Norwegian Contractors og Peconor. Arbeider nå i Veidekke Entreprenør AS - Bergen.

Siri

Siri

Dalheim

Sivilarkitekt MNAL

Arkitekt og seniorrådgiver hos Sweco. Bred erfaring fra planlegging, prosjektering og byggesak.

Tom Christian

Tom Christian

Eide

VVS ingeniør

Lang erfaring (40 år) innen ventilasjon, tekniske totalentreprise og rådgivning. Daglig leder AOG Tekniske og Tevas gjennom 25 år. Nå selvstendig rådgiver tekniske byggfag.

‍Ottar

‍Ottar

F. Egset

Advokat

Advokat og partner i Advokatfirmaet Føyen. Har over 30 års erfaring knyttet til juridisk rådgivning overfor bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen, herunder entrepriserettslige problemstillinger.

Svein-Dag

Svein-Dag

Karlstad

Advokat med møterett for Høyesterett (H)

Bred og lang erfaring med juridiske problemstillinger særlig innen entrepriseretten. Inngikk tidligere i entreprisegruppen i Advokatfirmaet Schjødt AS. Arbeider nå for FM-gruppen AS.

Johanna

Johanna

Lohne Rognved

Sivilingeniør

Solid erfaring med geoteknisk prosjektering av grunnarbeider - spesielt med beregning av bæreevne og setninger, stabilitet, spunt- og støttekonstruksjoner.

Samuel

Samuel

Skrunes

Advokat

Advokat og partner i CMS Kluge. Tung erfaring fra offshore og landbasert byggevirksomhet både på vegne av utbyggere, leverandører, entreprenører og rådgivere.

Erik

Erik

Titlestad Monsen

Professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Ulike stillinger i akademia og i advokatkontorer. Arbeider i dag særskilt med kontraktsrett og juridisk metode.

Birgitte Halvorsen

Birgitte Halvorsen

Knudtzon

Senioradvokat - sekretær for BFJR

Arbeider som advokat i Harris Advokatfirmas avdeling for entreprise og tvisteløsning.

Enkelt og raskt å registrere sak hos BFJR

Ønsker du å registrere sak hos oss kan du gjøre det enkelt ved å benytte vårt skjema. Har du andre henvendelser skal vi gjøre vårt for å bistå deg.

Generelle henvendelser

Tusen takk. Din henvendelse er mottatt!
Huffda. Noe gikk galt når skjemaet ble forsøkt sendt

Info om partene

Tvisten gjelder

(Maks filstr. 10mb)
Laster opp
fileuploaded.jpg
Opplastning feilet. Maks størrelse pr. fil er 10 mb.

Ønsket behandling

Habilitet

Saksbehandlingsregler

Tusen takk. Din henvendelse er mottatt!
Huffda. Noe gikk galt når skjemaet ble forsøkt sendt