Sak:

671

Oppmannsavgjørelse - sak 671

NS 8407. Krav om tilleggsvederlag fremmet av en totalentreprenør.

Oppmannsavgjørelse - sak 671
Illustrasjonsfoto

Krav om tilleggsvederlag fremmet av en totalentreprenør knyttet til bygging av kaiog byggherrens krav om dagmulkt for forsinket overlevering.  Kontrakten er basert på NS 8407.  

Oppmannsavgjørelse,jf. standardens pkt. 50.3.1.

Spørsmål om kontrakten innebar at entreprenøren hadde rett til å få vederlaget justertpå bakgrunn av en mengdebeskrivelse eller om det var avtalt en rundsum/fastpris. I denne forbindelse ble det vist til at de aktuelle forhold måtte ha værtklare for entreprenøren i oktober 2021, mens han ikke varslet noe krav før maiåret etter. Dette ble av Rådet ansett for åpenbart for sent, og ikke utenugrunnet opphold, jf. NS 8407 pkt. 34.1.3 siste ledd.    

Videreble det lagt til grunn at byggherren hadde avvist kravet i tide, jf. NS 8407pkt. 5.  

I forbindelse med spørsmål om dagmulkt drøftes hva som ligger i begrepetbrukstakelse i NS 8407 pkt. 38, og hvilken betydning dette eventuelt har isaken.  

Last ned avgjørelse som PDF
Birgitte Halvorsen
Birgitte HalvorsenKnudtzon

Publisert:

8.8.2022

Enkelt og raskt å registrere sak hos BFJR

Ønsker du å registrere sak hos oss kan du gjøre det enkelt ved å benytte vårt skjema. Har du andre henvendelser skal vi gjøre vårt for å bistå deg.

Generelle henvendelser

Tusen takk. Din henvendelse er mottatt!
Huffda. Noe gikk galt når skjemaet ble forsøkt sendt

Info om partene

Tvisten gjelder

(Maks filstr. 10mb)
Laster opp
fileuploaded.jpg
Opplastning feilet. Maks størrelse pr. fil er 10 mb.

Ønsket behandling

Habilitet

Saksbehandlingsregler

Tusen takk. Din henvendelse er mottatt!
Huffda. Noe gikk galt når skjemaet ble forsøkt sendt

Relaterte saker

Les flere saker
Ingen saker tilgjengelig