Sak:

677

Oppmannavgjørelse - sak 677

NS8416. Vederlagskrav og spørsmål om rekkevidden av en "back to back" klausul.

Oppmannavgjørelse - sak 677
Illustrasjonsfoto

NS8416

Tvisten gjaldt uenighet om tre endringsmeldinger mellom TE og UE om arbeider i forbindelse med et studentboligprosjekt.

Spørsmål om et avfallssugeanlegg var del av UEs opprinnelige forpliktelser etter kontrakt, eller om UE hadde krav på vederlag. Rådet kom til at UE ikke hadde krav på større vederlag enn det TE allerede hadde gitt. UE hadde også krevd ytterligere vederlag for merarbeider i VA grøft, som de ikke fikk medhold i.

Det siste vederlagskravet fra UE var knyttet til utgraving under bygg. Rådet kom til at UE hadde krav på tilleggsvederlag for dette arbeidet.

Saken reiste spørsmål om forståelsen av en «back to back» klausul.

Last ned avgjørelse som PDF
Birgitte Halvorsen
Birgitte HalvorsenKnudtzon

Publisert:

28.3.2023

Enkelt og raskt å registrere sak hos BFJR

Ønsker du å registrere sak hos oss kan du gjøre det enkelt ved å benytte vårt skjema. Har du andre henvendelser skal vi gjøre vårt for å bistå deg.

Generelle henvendelser

Tusen takk. Din henvendelse er mottatt!
Huffda. Noe gikk galt når skjemaet ble forsøkt sendt

Info om partene

Tvisten gjelder

(Maks filstr. 10mb)
Laster opp
fileuploaded.jpg
Opplastning feilet. Maks størrelse pr. fil er 10 mb.

Ønsket behandling

Habilitet

Saksbehandlingsregler

Tusen takk. Din henvendelse er mottatt!
Huffda. Noe gikk galt når skjemaet ble forsøkt sendt

Relaterte saker

Les flere saker
Ingen saker tilgjengelig