Rådet har gått på ekstra dypt vann

Prinsipielle spørsmål knyttet til hva som inngår i påslaget for administrasjon, rigg og andre kostnader knyttet til tilleggsarbeider.

Rådet har gått på ekstra dypt vann
Illustrasjonsfoto

En byggherre har bedt rådet svare på en rekke prinsipielle spørsmål knyttet til hva som inngår i påslaget for administrasjon, rigg og andre kostnader forbundet med tilleggsarbeider.

Det finnes begrenset rettspraksis og juridisk litteratur på området. Med sin sammensetning av skarpskodde jurister og erfarne bransjeaktører, har Rådet ment seg å være godt kompetent til å foreta en grensedragning. Rådet har måttet forholde seg til den aktuelle kontrakten, noe som gjør at uttalelsen ikke blir helt allmenn gyldig. Uttalelsen gir likevel noen retningslinjer for hva entreprenøren skal få betalt i tillegg til den avtalte påslagsprosenten.  

Rådet har tatt utgangspunkt i standardens begrep om å utføre et endringsarbeid. Heri inngår etter Rådets vurdering mer enn den fysiske utførelsen; nemlig administrasjon av arbeidet, prosjektering av arbeidet, avklaringer av prosjekteringsforutsetninger og dialog med byggherren om dette, utarbeidelse av arbeidstegninger og beskrivelser for de utførende, konkrete innkjøp av materiell mv. En forutsetning for at entreprenøren skal få betalt for dette, er likevel at kostnadene dokumenteres slik standarden beskriver. Når det gjelder kostnader til å fremsette krav, prise og begrunne endringen er dette imidlertid ikke nødvendige aktiviteter for å utføre arbeidene, men derimot aktiviteter som gjøres for å få betalt for arbeidet. Sistnevnte kostnader på entreprenørens hånd skal derfor dekkes av den avtalte påslagsprosenten.

I saken har Rådet for øvrig tatt stilling til to andre konkrete tvistespørsmål knyttet til samme byggesak. Uttalelsen er en rådgivende uttalelse for byggherren der entreprenøren har valgt ikke å uttale seg til Rådet. Dette betyr at spørsmålene som er behandlet ikke har vært gjenstand for kontradiksjon.

Last ned vedlegg som PDFLink til artikkel
Birgitte Halvorsen
Birgitte HalvorsenKnudtzon

Publisert:

30.1.2024

Relaterte nyheter

Les flere nyheter
Ingen saker tilgjengelig

Enkelt og raskt å registrere sak hos BFJR

Ønsker du å registrere sak hos oss kan du gjøre det enkelt ved å benytte vårt skjema. Har du andre henvendelser skal vi gjøre vårt for å bistå deg.

Generelle henvendelser

Tusen takk. Din henvendelse er mottatt!
Huffda. Noe gikk galt når skjemaet ble forsøkt sendt

Info om partene

Tvisten gjelder

(Maks filstr. 10mb)
Laster opp
fileuploaded.jpg
Opplastning feilet. Maks størrelse pr. fil er 10 mb.

Ønsket behandling

Habilitet

Saksbehandlingsregler

Tusen takk. Din henvendelse er mottatt!
Huffda. Noe gikk galt når skjemaet ble forsøkt sendt